ขอเชิญบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มาซ้อมย่อยและรายงานตัว

ขอเชิญบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มาซ้อมย่อยและรายงานตัว 

ดาวน์โหลดไฟล์