ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515 ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์