ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งผลงานเข้ารับเกียรติบัตร

ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งผลงานเข้ารับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์