ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤสจิกายน 2556

จากเดิม วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00 น. ณ ที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00 น. ณ ที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์