ขอเชิญนักศึกษา องค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกองค์กร รวมถึงนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00 น (กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ) ณ ที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ตึกส้ม)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดาวน์โหลดไฟล์