ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที

ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที่เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที “ประชันวาทะ สานสาระสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 จัดโดยสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์และชมรมโต้วาทีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์