ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์ ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 19111 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังรายละเอียดแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์