ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันพุธคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องจุดประกายคณะรัฐศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันพุธคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องจุดประกายคณะรัฐศาสตร์

ในวันพุธ ที่ 17  กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องจุดประกายคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ตึกเก่า)

ดาวน์โหลดไฟล์