เปิดบริการแล้วสำหรับ บอร์ดเกมส์สิงห์น้ำเงิน คาเฟ่

เปิดบริการแล้วสำหรับ บอร์ดเกมส์สิงห์น้ำเงิน คาเฟ่

เริ่ม วันที่  17  กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง จุดประกายคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ตึกเก่า)

ดาวน์โหลดไฟล์