ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด สิงห์น้ำเงินสื่อสาร สร้างสรรค์ผ่านสื่อ

ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด สิงห์น้ำเงินสื่อสาร สร้างสรรค์ผ่านสื่อ

ชิงเงินรางวัลจากคณะรัฐศาสตร์ ดังรายละเอียดแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์