ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20"

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20"

ในวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ต.ชุมพล

อ.สทิงพระ จ.สงขลา สนใจสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ดาวน์โหลดไฟล์