ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง

ประเด็น เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งท้องถิ่น

ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์