ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามรอยวิถีชุมชน

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "ตามรอยวิถีชุมชน"

ในวันที่ 26  มกราคม 2556 ณ เส้นทางเศรษฐกิจและสถานที่สำคัญในชุมชนของจังหวัดปัตตานี

และจังหวัดยะลา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมหมวดกิจกรรมบังคับคณะฯ

จำนวน 6 ชั่วโมง ดังรายละเอียดแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์