ขอเชิญผู้สนใจทกท่านเข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเนื่องในวันคริสต์มาส

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเนื่องในวันคริสต์มาส

ประจำปี 2555 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นสระว่ายน้ำ

โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลดไฟล์