ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program"

ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มกราคม 2556 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 พี่ออย งานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์