ภาพกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนปาการอ อ.เมือง จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนปาการอ อ.เมือง จ.ปัตตานี  จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒธรรมอันดีงาม เมื่อวันที่  7 ธ.ค.2554 คลิ๊กดูภาคกิจกรรม

[ไม่มีไฟล์ ]