ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2554

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2554
ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2554 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

 ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับการคีย์ข้อมูลทรานสคริปต์กิจกรรมประเภทบังคับเลือก จำนวน  3  ชั่วโมง

[ไม่มีไฟล์ ]