หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การวิจัยขั้นสูงทางด้านนิติศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2553 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การเข้าอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.
  อบรมฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นหากมีผู้สนใจเข้าอบรมช่วยกรุณาแจ้งชื่อได้ที่ อาจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ โทรมือถือ 0 8648 10060 หรือคุณสังวาล ผ่องสะอาด โทรมือถือ 0 8959 82168

ดาวน์โหลดไฟล์