คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย" ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-7259 หรือ clig.cu@hotmail.com

[ไม่มีไฟล์ ]