ภาพกิจกรรมโครงการ อปท 30 มิถุนายน 2553

บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 30 มิถุยายน 2553   คลิ๊กดูภาพ

[ไม่มีไฟล์ ]