บรรยากาศการเยี่ยมคารวะท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษา

บรรยากาศการเยี่ยมคารวะท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษา

[ไม่มีไฟล์ ]