ประมวลภาพ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณรัฐศาสตร์เข้าเยี่ยม ดญ.พัชรี กรางทอง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฯ

ประมวลภาพ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณรัฐศาสตร์เข้าเยี่ยม ดญ.พัชรี กรางทอง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกเพื่อดูภาพ

[ไม่มีไฟล์ ]