ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ประมวลกิจกรรมต่างๆ

ข่าวสารต่างๆ

ข่าวทั่วไป/สมัครงาน

   คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476
   ขอเลื่อนการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476
   คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476
   ขอเชิญบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มาซ้อมย่อยและรายงานตัว